Bên cạnh cung cấp dịch vụ pháp lý, chúng tôi lập ra Glaw Group, với mục đích cung cấp đa dạng các dịch vụ, như: cung ứng lao động, dịch vụ kế toán, thuê kho bãi - nhà xưởng, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công việc kinh doanh của các nhà đầu tư tại Việt Nam.   https://glawvn.com

Vì sự thuận tiện cho đa nhu cầu của khách hàng, chúng tôi phát triển thêm mạng lưới đối tác chiến lược trong quá trình cung cấp dịch vụ. Theo đó, GLaw Group luôn hoan nghênh các tổ chức, cá nhân có năng lực và chuyên môn giỏi để liên kết với chúng tôi.

Trong suốt giai đoạn hợp tác, chúng tôi chắc chắn hướng tới những thành tựu đạt được và cơ chế phân chia trách nhiệm và lợi ích. GLaw Group sử dụng Thoả thuận không công bố như là một cam kết bảo vệ để đảm bảo cho mối quan hệ cùng có lợi của cả hai bên trên con đường phát triển mạnh.

Các tổ chức và cá nhân mà chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng:

   ● Quỹ đầu tư

   ● Hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan

   ● Công ty luật nội địa

   ● Công ty luật quốc tế

   ● Luật sư nội trú và luật sư quốc tế

   ● Công ty kiểm toán

   ● Công ty về marketing

* Công ty cung ứng nguồn nhân lực

* Công ty bất động sản và cho thuê nhà xưởng

GLaw sẽ ký kết hợp đồng chiến lược với các đối tác được mời và/hoặc được lựa chọn theo tiêu chuẩn của chúng tôi. Để được chào mời hợp tác, vui lòng liên hệ với đại diện của GLaw hoặc gửi email qua hộp thư: info@glawvn.com.

GLaw Co.,Ltd