Chúng tôi xác định, văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng dịch vụ và sự phát triển bền vững của GLaw.   Tính nhân văn, sự nhất quán và hỗ trợ nhau cùng phát triển, bên cạnh những chuẩn mực nghề nghiệp và giá trị đạo đức là những yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp tại GLaw.

Trong môi trường công ty, chúng tôi có những nguyên tắc làm việc và ứng xử, nhưng không cứng nhắc, luôn linh hoạt để công việc được giải quyết tốt nhất với tinh thần làm việc dễ chịu nhất, mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng và nhân viên.

- Thân thiện, Tôn trọng, Lịch thiệp: cả trong sự phân cấp công việc; và đưa ra hay tiếp nhận ý kiến của người khác.

- Trung thực, tử tế: Sự gian dối hay thái độ làm việc qua loa, thực dụng, chỉ nghĩ tới lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân mà phớt lờ quyền lợi của khách hàng và mối quan hệ hỗ trợ, thúc đẩy với đồng nghiệp, chính là sự thiếu trung thực và tử tế.

- Lấy con người làm trung tâm. Hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Không ai bị bỏ lại phía sau vì sự ích kỷ hoặc bất kỳ sự kì thị mang tính cá nhân trong quan hệ đồng nghiệp.

- Làm việc theo đội nhóm: Tại GLaw, công việc được xử lý theo đội nhóm, nhằm phát huy tối đa lợi thế của mỗi cá nhân. Bất kỳ ý kiến hay quan điểm nào được đưa ra, cả nhóm cùng lắng nghe, trao đổi, phân tích và cùng đưa ra quyết định hợp lý dựa trên vai trò của trưởng nhóm. Tuyệt đối không bảo thủ hay cực đoan. Lấy quyền lợi của khách hàng làm nền tảng trong quá trình thảo luận, xử lý công việc.

- Đoàn kết, chung sức và cùng chia sẽ thành quả: mỗi thành viên của GLaw được truyền đạt mạnh mẽ rằng, GLaw là ngôi nhà chung. Ngôi nhà thịnh vượng là do tất cả công sức cùng đoàn kết, chung sức xây dựng của mỗi thành viên của công ty. Để ghi nhận sự đóng góp, cũng như trân trọng sự nỗ lực của mỗi thành viên, chúng tôi cùng chia sẽ những thành quả và các giá trị đạt được trong quá trình làm việc, phát triển công ty bằng những chính sách về vật chất và tinh thần có ý nghĩa nhất cho mỗi thành viên.

- Trách nhiệm với cộng đồng: bên cạnh lợi ích của GLaw, chúng tôi còn suy nghĩ và nỗ lực làm việc vì cộng đồng. Trách nhiệm với cộng đồng được thể hiện trong rất nhiều góc độ. Việc cung cấp dịch vụ chất lượng, cung cách làm việc tử tế nhằm hướng tới khách hàng cũng là một trong những trách nhiệm nhằm góp phần xây dựng thị trường dịch vụ pháp lý tốt hơn, vì con người và xã hội. Bên cạnh đó, những việc làm giúp đỡ trực tiếp tới cộng đồng cũng được chúng tôi chú trọng, như hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người nghèo, tham gia cùng với các hiệp hội tại các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề nhằm giúp cho từng nhóm người trong xã hội được hỗ trợ kiến thức pháp luật, nhằm nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống,… Trách nhiệm với cộng đồng còn ở trong thái độ và cách hành xử văn minh của mỗi thành viên GLaw cho môi trường, như cách sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên phục vụ cho công việc; cách truyền đạt lối sống văn minh,… Tất cả những vấn đề đó đều được GLaw hưởng ứng và thực hiện một cách tích cực, nhằm hướng tới vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.