Đầu tư

Đầu tư

Từ lúc hình thành ý tưởng đầu tư cho tới khi bắt tay thực hiện dự án, nhà đầu tư chắc chắn sẽ cảm thấy tự tin và dễ dàng hơn...

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

M&A là hoạt động mà yếu tố pháp lý gần như nhà đầu tư không thể xem nhẹ, đặc biệt với sự thay đổi và phát triển liên tục...

Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

Các rủi ro pháp lý của doanh nghiệp có thể đến từ các đối tác tài chính, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, chính quyền và cộng đồng.

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp

Glaw luôn khuyến nghị khách hàng giảm thiểu tối đa các tranh chấp và luôn nỗ lực tối đa sắp xếp các cuộc thương thảo giữa các bên...

Pháp lý bất động sản

Pháp lý bất động sản

Bất động sản là tài sản được đưa vào kinh doanh, hoặc bất động sản là tài sản cần phân chia giữa các cá nhân có quyền lợi...

Hôn nhân gia đình

Hôn nhân gia đình

GLaw có kinh nghiệm xử lý các tranh chấp trong quan hệ hôn nhân gia đình như tranh chấp về tài sản, quyền nuôi dưỡng con cái.