Từ lúc hình thành ý tưởng đầu tư cho tới khi bắt tay thực hiện dự án, nhà đầu tư chắc chắn sẽ cảm thấy tự tin và dễ dàng hơn nếu có chuyên gia pháp lý bên cạnh tư vấn rõ ràng những vấn đề pháp lý, nhằm bảo đảm các thủ tục liên quan của dự án thực hiện được và các điều khoản kinh doanh với các đối tác an toàn, rõ ràng.  Tốt nhất, nhà đầu tư nên làm việc với chuyên gia pháp lý ngay từ lúc lên kế hoạch thực hiện dự án để tránh những tổn thất và tiết kiệm thời gian cho những rủi ro có thể xảy ra làm hao tốn tài chính và thời gian nhiều hơn. Với kiến thức và kinh nghiệm, chuyên gia pháp lý sẽ làm tốt vai trò của mình trong các công việc như:

- Đánh giá khả năng vướng mắc hoặc không vướng mắc liên quan đến pháp lý của dự án;

- Soạn thảo các thỏa thuận giữa các bên;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép cho dự án;

- Giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan đến việc cấp phép;

- Thực hiện các thủ tục sau cấp phép;

- Xây dựng và soạn thảo các tài liệu nội bộ đảm bảo dự án hoạt động đúng pháp luật như nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, thỏa thuận cạnh tranh và bảo mật thông tin và các tài liệu liên quan khác của các doanh nghiệp đặc thù.