GLaw luôn khuyến nghị khách hàng giảm thiểu tối đa các tranh chấp và luôn nỗ lực tối đa sắp xếp các cuộc thương thảo giữa các bên, hoặc đại diện cho một trong các bên thực hiện hòa giải, thương thảo nhằm giải quyết tốt nhất các tranh chấp để không phải gửi hồ sơ khởi kiện tại Tòa án.

Nỗ lực thương thảo nhưng các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung, thì GLaw sẽ tận tâm thực hiện tiếp vai trò bảo vệ quyền lợi hợp lý cho khách hàng trong cả quá trình thực hiện các giai đoạn tố tụng, từ củng cố hồ sơ, nghiên cứu cơ sở pháp lý, soạn thảo Đơn khởi kiện, Bản tự khai, làm việc với Tòa án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng tại các phiên tòa.