M&A là hoạt động mà yếu tố pháp lý gần như nhà đầu tư không thể xem nhẹ, đặc biệt với sự thay đổi và phát triển liên tục của các quy định pháp luật làm cho hoạt động M&A tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá khả năng pháp lý của dự án nhà đầu tư nhắm đến, bao gồm hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, các khoản nợ, các tranh chấp hiện hữu và có thể phát sinh, cho đến các phương án pháp lý liên quan đến lao động, nợ, xử  lý các tranh chấp, thay đổi chủ đầu tư, giấy phép, thuế, hồ sơ đất đai – nhà xưởng, GLaw có đủ kinh nghiệm để thực hiện tốt nhất vai trò của mình với khách hàng.