Bất động sản là tài sản được đưa vào kinh doanh, hoặc bất động sản là tài sản cần phân chia giữa các cá nhân có quyền lợi, sẽ phát sinh các vấn đề liên quan đến pháp lý như việc xử lý khoản nợ thế chấp bất động sản; thỏa thuận giữa các bên liên quan cho các mục đích khác nhau như cho thuê văn phòng, cho thuê làm nhà ở, góp vốn kinh doanh, hợp tác cùng khai thác kinh doanh giữa các bên; cho thuê lại của bên thứ ba được quyền; thỏa thuận tài sản bảo lãnh thanh toán của bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh với bên thứ ba; vấn đề thừa kế bất động sản và chia thừa kế giữa các đồng thừa kế, tranh chấp về bất động sản…

GLaw, với đội ngũ các luật sư và các chuyên gia đã từng cọ xát trên thực tế với việc kinh qua đa ngành nghề kinh doanh tại nhiều vị trí khác nhau, trong đó có mảng bất động sản và tài chính sẽ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để xử lý tốt vấn đề của khách hàng.